IN GESPREK OVER ORGANISATIECULTUUR | VGZ
Een presentatie over de organisatiecultuur van VGZ. Dus niet met een PowerPoint of een adviesrapport, maar met een verhaal. Een verhaal over wat typerend is voor de VGZ-cultuur, waar ze trots op zijn en wat verbindt. Over gedragspatronen die ooit logisch waren, maar dat misschien nu niet meer zijn.
"Spannend om te doen, want anders dan anders. En spannend om naar te luisteren, want anders dan anders."
 NIEUWJAARS LIVESTREAM | BOHN STAFLEU VAN LOGHUM
De coronacrisis heeft ons ook nieuwe mogelijkheden geboden. We kregen bijvoorbeeld de kans om een livestream op te zetten voor de nieuwjaarsborrel met alle medewerkers van Bohn Stafleu van Loghum. Op deze manier hebben we op een ludieke wijze meer dan 100 medewerkers met elkaar verbonden in deze toch sombere tijd.

You may also like

Back to Top